Δεν υπάρχουν ξανθές και κόκκινες

Τα χρώματα είναι μόνο για να χορταίνει το μάτι,

δοκιμάζουμε πίσω από την ετικέτα και με τις αισθήσεις μας

ξεδιπλώνουμε το κουβάρι που κρύβεται στις γεύσεις και τα αρώματα