Υπάρχουν μαγαζιά πολυδιαφημισμένα...

Ψάχνουμε όμως στα σκοτεινά, εκεί που ανακαλύπτεις διαμάντια

σε ανθρώπους και γεύσεις